Kancelaria
Prawnicy
Uslugi
Deutsch
English
Informacje
Linki
Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Grumowicz
ul. Jaśkowa Dolina 81
80-286 Gdańsk

tel: + 48 (0) 606 239 240
fax: + 48 58 301 66 99
e-mail: kancelaria@grumowicz.pl
Usługi
Wśród zagadnień, których dotyczy doradztwo i wsparcie oferowane przez Kancelarię klientom indywidualnym i korporacyjnym znajdują się:
 • tworzenie spółek, oddziałów oraz przedstawicielstw, w tym również spółek z udziałem kapitału zagranicznego oraz oddziałów przedsiębiorców zagranicznych,
 • procesy przekształceń spółek (połączeń, podziałów, przejęć),
 • obsługa inwestycji,
 • prawo umów,
 • zastępstwo procesowe, reprezentacja klientów w negocjacjach, postępowaniach arbitrażowych, postępowaniach upadłościowych i naprawczych a także w postępowaniach i procedurach przed organami administracji publicznej,
 • prawo pracy (w tym sprawy związane z przepływem pracowników na terenie Unii Europejskiej oraz wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy),
 • krajowa i międzynarodowa wymiana handlowa (z uwzględnieniem umów i porozumień międzynarodowych a także prawa Unii Europejskiej),
 • obrót nieruchomościami,
 • ubezpieczenia majątkowe (w tym komunikacyjne) i społeczne,
 • podatki,
 • kończenie (likwidacja) działalności przedsiębiorców.
 Kancelaria | Prawnicy | Usługi | Deutsch | English | Informacje | Linki 
Realizacja: Abacus Internet Solutions