Kancelaria
Prawnicy
Uslugi
Deutsch
English
Informacje
Linki
Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Grumowicz
ul. Jaśkowa Dolina 81
80-286 Gdańsk

tel: + 48 (0) 606 239 240
fax: + 48 58 301 66 99
e-mail: kancelaria@grumowicz.pl
Informacje
Radca prawny Tomasz Grumowicz jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Wpis na listę radców prawnych: Gd.-1472
Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Grumowicz działa w oparciu o ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 123, poz. 1059 z późniejszymi zmianami), oraz ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807);

Ewidencja działalności gospodarczej prowadzona przez Prezydenta Miasta Gdańska: 119545;

Ewidencja prowadzona przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku: 44/584/2002;

REGON: 192782574;

NIP: 957-008-82-32;

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w PZU SA;

Zasady etyki zawodowej: zasady etyki radcy prawnego
Niniejsze strony zostały przygotowane zgodnie z postanowieniami uchwały nr 487/V/2002 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 września 2002 r. w sprawie informowania przez radcę prawnego o wykonywaniu zawodu za pośrednictwem internetu oraz innych elektronicznych i cyfrowych środków przekazu.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Tomasz Grumowicz jest dostępny na życzenie.
 Kancelaria | Prawnicy | Usługi | Deutsch | English | Informacje | Linki 
Realizacja: Abacus Internet Solutions